החוקרים גילו השפעות ארוכות טווח של מחלת האבולה !

חולים אשר הצליחו לשרוד את מחלת האבולה עדיין סובלים מבעיות בריאות שונות כשנה לאחר שהוכרזו כחולים הנקיים מנגיף האבולה, על פי ניסוי המתנהל בגינאה אשר הדגיש את הצורך במעקב צמוד אחרי החולים. לכשלושת רבעי הניצולים היה סימפטומים כאשר הצטרפו לניסוי כשנה לאחר שהוגדרו נקיים מנגיף האבולה ושוחררו מבית החולים, כך …