תנאי השימוש

תנאי השימוש נא לקרוא בעיון את תקנון האתר א. על המשתמש לדעת שאין לראות בשירותים הניתנים באתר ובפורום, ובכלל זה כל ההערכות, מניות, איתותים, סקירות, כתבות, כתבות וידאו, ידיעות וקישורים משום המלצה לקנות ו/או למכור ו/או להחזיק ו/או לסחור בנייר ערך כלשהו ואין משום המלצה/שידול לכך. אנו משתפים אתכם בידע ומתחייבים …